چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 384

تست فلزیاب برای طلا در باغچه در عمق قرار داده شود یک روش خوب برای مشخص نمودن وضعیت توان تفکیک فلزیاب میباشد زیرا در خاک باغچه انواع مواد معدنی و منابع و کود شیمیائی و کود حیوانی وجود دارد و زمان شکل دادن باغچه از خاک ها و منابع متفاوت بهره برده میشود که خود میتواند دارای لایه های گوناگون باشد و یک شرایط مانند زمین الوده و کوهستان را پدید اورد

در این موقعیت در شهر یا باغچه برای تست فلزیاب میتوانید طلا را در زیر خاک قرار داده که بر روی طلا را با هر نوع خاک و منبعی پوشانده یا پوشانده نشده باشد فرقی نمیکند فلزیاب که در شهر بتواند طلا را تفکیک نماید روی ان پوشیده شده باشد یا نشده باشد تفاوتی ندارد زیرا جریانات خطوط مغناطیسی در زمین داخل شهر بسیار زیاد است و خود عاملی است که صحنه کار را بسیار الوده مینماید

در این نوع موقعیت تشخیص فلزیاب برای تفکیک طلا در عمق کار اسانی نمی باشد و بهترین فلزیاب که میتواند در این شرایط عمل نماید فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC میباشد و دیگر فلزیاب ها این نوع توانائی را نداشته و برای این ایراد است که فلزیاب های دیگر را در بیابان یا زمین دست نخورده یا صخره با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی در حالت ثابت تست مینمایند تا ایراد انها مشخص نگردد