چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 403

تست فلزیاب در زمان تمرین باید طبق اصول دستورالعمل کار فلزیاب به انجام برسد و در زمان تمرین با فلزیاب که کار فلزیاب را برای یادگیری در شرایط ازمایش قرارداده و یک طلا GOLD در سطح و عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک مینماید  نشانه قدرت ان فلزیاب برای کار صحیح میباشد و در زمان تمرین برای تست عملکرد فلزیاب باید دقت در تنظیمات و روش های تشخیص مسیریابی یا نقطه زنی را کاملاً در نظر داشته و یاد گرفته تا در صحنه کار اصلی بتوان از این شرایط بدست امده بهره برده شود

با یک فلزیاب که چنین شرایطی را در زمان تمرین برای تشخیص و تفکیک طلا در عمق زیاد داشته باشد قابل اطمینان میباشد و برای موفقیت در صحنه کار اصلی مهارت اپراتور فلزیاب برای کاوش طلا یا کاوش انواع فلزات است که میتواند موفقیت را تضمین نماید زیرا فلزیاب کار خود را برای تفکیک طلا در عمق زیاد نشان داده است و توجه داشته باشید که فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در عملیات جستجو چنین توانائی را دارا میباشد