چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 367

فلزیاب با تفکیک عدد VDI همان عمل طلایاب است به شرط انکه از نوع فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد زیرا با تغییرات در این تنظیمات در این نوع دستگاه ها یا فلزیابها میتوان شرایط طلا GOLD را با عدد VDI تعیین نموده و با تغییر عدد ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم میتوان ذرات مغناطیسی یا فلزات الیاژی پوسیده را نسبت به موقعیت طلا تشخیص داده و خطا را از دید فلزیاب یا دستگاه خارج نموده تا موقعیت هدف اصلی یا طلا را نسبت به خطا مشخص نمود