چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 494

فلزیاب راداری برای تفکیک طلا یا انواع فلزات در زمین طراحی شده است که ساختار اصلی طراحی مدار ان طبق اصول رادار میباشد و از دسته رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR میباشد که فلزیاب راداری میتواند فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا زمینه یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب فرکانسی با سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک یا سنسور نوری حرارتی باشد و فلزیاب راداری ازهر نوع که باشد در بهترین شرایط تنظیمات باید دارای تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT از دسته تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد تا بتوان در هر نوع عملیات جستجو از ان بهره برده