چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 467

 فلزیاب برای فراهم اوردن شرایط تفکیک طلا نیاز به داشتن تنظیمات تفکیک طلا DISCRIMINATE  GOLD از دیگر فلزات بصورت مجزا داشته تا بتوان با تغییر تنظیمات طلا را از دیگر فلزات تشخیص داده تا واکنش خطا مشخص گردد و این شرایط که بتوان با تغییر تنظیمات تفکیک طلا یا هدف اصلی یا فلز مورد نظر را تشخیص داده و تفکیک نمود در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و ترشهولد THRESHOLD فراهم میباشد