چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 250

بدنه دست انتن فلزیاب  انتنی اگر از نوع خوراکی یا ردیاب جیوه ای باشد میتواند از هر نوع مواد ساخته شود ولی همین فلزیاب انتنی خوراکی یا ردیاب خوراکی در صورتیکه طبق اصول طراحی و ساخته شود باید از مواد ترکیبی محاسبه شده در ان بهره برد که این عمل فقط توسط متخصص یا دانشمندان علوم الکترونیک رادار قابل محاسبه میباشد در فلزیاب  انتنی راداری با مدار الکترونیکی  و تنظیمات ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD حتما نوع ترکیب مواد بدنه دسته انتن باید ترکیبی با نوع مواد رادیو اکتیو داخل دسته انتن باشد

 WWW.TJA777.IR       WWW.HFX11.COM

09126270600