چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 581

فلزیاب تصویری حساسیت به طلا را از شرایط تنظیمات تعیین شده در مدار اصلی فلزیاب تصویری دارا میگردد و فلزیاب تصویری حساس به طلا یا انواع فلزات در شرایطی ایجاد میگردد که ان فلزیاب تصویری وضعیت طراحی مدار طبق اصول رادار را دارا باشد و فلزیاب تصویری در موقعیت تعیین نوع فلز یا طلا میتواند لکه رنگ مربوط به طلا یا هدف مورد نظر را آشکار نماید و این شرایط دقیق در رنگ متفاوت لکه رنگ در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که با برنامه تفکیک رنگ COL PRO عمل مینماید طبق تنظیمات ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD آشکار میگردد

WWW.SFZ11.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021

فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری حساسیت طلا

فلزیاب تصویری

فلزیاب