چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 480

فلزیاب فرکانسی طراحان مدار سخت افزار

طراحی مدار سخت افزار فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار میباشد و برای همین توانائی کاربرد و بهره گرفتن از سنسور مادون قرمز یا سنسور های فرکانسی و کوئل یا لوپ معمولی با سیم پیچ را دارد البته طراحان مدار سخت افزار اینگونه فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا معدن یاب و رادار زمینی دستی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد این نوع سیستمهای فلزیاب یا رادار زمینی دستی را بصورت طراحی مینمایند که بتواند در یک زمان از سنسور فرکانسی یا کوئل الکترونیکی لیزری یا کوئل یا لوپ معمولی همراه هم بهره ببرد یا جداگانه با سنسور فرکانسی یا  فلزیاب فرکانسی  یا کوئل معمولی مستقل عمل نماید که این  شرایط عملکردی میتواند موجب شود این دو دسته سر جستجوگر سنسور فرکانسی یا کوئل الکترونیکی لیزری از دو محدوده مجزا مدار بهره ببرد تا توان عملیات جستجو افزایش یابد

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا