چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 476

عمق زیاد فلزیاب

فلزیاب که در عمق زیاد بتواند طلا یا انواع فلزات را تفکیک نماید فقط فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی که تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD دارا میباشد زیرا فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی میتواند جریان تابش انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات را تشخیص داده و مشخص نماید و تابش انرژی فرکانس دچار شکست یا تنزل نمیگردد و مدار فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار طراحی میگردد و هر نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب راداری حرارتی که از دسته فرکانسی باشد و دارای تنظیمات ذکر گردیده میباشد قدرت کاوش طلا و انواع فلزات را در عمق زیاد داشته

 

 WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب