چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 502

فلزیاب ترشهولد مفهوم

تنظیمات ترشهولد در هر دو نوع فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب فرکانسی وجود دارد و مفهوم ترشهولد THRESHOLD در اصل به بالاترین حد و سطح مطلوب تنظیمات در شرایط تشخیص فلزات یا طلا به نسبت بازتاب انعکاس سیکنال فلزات یا طلا میباشد

تنظیمات ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR و .... برای ایجاد بهترین شرایط  سطح تنظیمات یا استانه صدا نسبت به موقعیت زمین ان منطقه به وضعیت شرایط سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی در مدار فلزیاب مغناطیسی میباشد که تعادل در صدا را به سطح منظم برای تشخیص صدا میرساند

کار تنظیمات ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب فرکانسی یا رادار متفاوت است و مربوط به شرایط تشخیص و تقسیم بندی بهترین سطح مطلوب از وضعیت انرژی فرکانس بازتاب شده هدف یا طلا یا فلزات تعیین شده در عدد VDI میباشد که سطح شرایط مطلوب در تعیین اندازه هدف یا طلا یا فلزات میباشد که موجبات تشخیص ذرات مغناطیسی مزاحم از هدف اصلی یا طلا فراهم میاورد

 

WWW.TJA121.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن