چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 424

فلزیاب ترشهولد صدا

در فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب تی ار TR یا انواع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القائی تنظیمات ترشهولد THRESHOLD وجود دارد ولی تنظیمات ترشهولد THRESHOLD در این دسته فلزیاب ها در تعیین شرایط صدا اثر داشته و بر روی ابعاد هدف یا تشخیص سطح و حجم اثری نداشته

 ترشهولد THRESHOLD در این دسته فلزیاب ها مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القائی نمی تواند بر روی تعیین تفکیک اثر بگذارد تا بتوان با تغییر ترشهولد THRESHOLD ذرات مزاحم را از طلا یا فلز مورد نظر تشخیص داده و مشخص نمود و فقط بر روی نوع صدا یا وضعیت صدا تاثیر میگذارد

 

 WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب