چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 635

فلزیاب وظیفه حذف خطا

فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی باید دارای تنظیماتی باشد که وظیفه حذف خطا یا تشخیص خطا را دارا باشد که این تنظیمات در اصل شرایط تفکیک را طبق عدد وی دی ای VDI دارا باشد و برای تفکیک فلزات باید بنابر جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE عمل نموده و در صورتیکه از نوع فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی بنابر عملکرد رادار و اصول فرکانس باشد دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد این وضعیت را ایجاد مینماید که بتوان بین طلا یا انواع فلزات را از ذرات مزاحم یا دیگر منابع تشخیص داده و مشخص نماید

 

WWW.MDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری