چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 516

فلزیاب حرفه ای تنظیمات تفکیک

فلزیاب فرکانسی از دسته فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی حرفه ای میباشد و فلزیاب حرفه ای در تفکیک دارای تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای VDI SCALE میباشد و فلزیاب فرکانسی حرفه ای دارای تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم در کنار ادیت EDIT میباشد

وجود تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD مختص سیستمهای فرکانسی با اصول رادار میباشد و این نوع تنظیمات مربوط به فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب جذبی فرکانسی میباشد

 

WWW.TJA121.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن