چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 430

فلزیاب خطا در صخره

در صورتیکه بخواهید خطا فلزیاب یا رادار زمینی دستی را در صخره یا کوهستان یا شرایط زمین الوده تشخیص دهید یا اثر ذرات و منابع و مواد معدنی متفاوت را بدست اورید باید در روش حرکتی MOTION / AC با کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا سنسور فرکانسی بدست اورده

زیرا در زمینه کار با فلزیاب یا رادار زمینی دستی در روش حرکتی یا شعاع زنی میتوان متوجه شد که نسبت به زمین الوده تا په میزان  خطا میکند و بالانس زمینی یا ثبات خود را نسبت به تغییرات زمین در صخره یا زمین سفت یا هات راک HOT ROCK به چه شکل نگه میدارد

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب