چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 552

فلزیاب ردیابی عمق زیاد

فلزیاب در روش حرکتی توان ردیابی در عمق زیاد را در شرایطی میتواند دارا باشد  که در وضعیت عادی یا تمرین یا در حین کسب تجربه اپراتور بتواند تنظیمات تفکیک را با دقت به انجام رسانده و در حین جستجو انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید

 اصول ردیابی طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد در روش حرکتی MOTION / AC با کوئل یا لوپ یا سنسور یا هر نوع سر جستجوگر به نوع روش کار با ان فلزیاب بستگی دارد

روش جستجو در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا بی اف او BFO با بالانس زمین برای عمق زیاد عمل مینماید که نیاز تنظیم با حساسیت بالا داشته که همین خود عاملی برای ایجاد خطا در این دسته فلزیاب ها میگردد