چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 422

فلزیاب حساسیت تفکیک طلا

فلزیاب که حساسیت دقیق در تفکیک به طلا یا انواع فلزات را  در عمق زیاد دارد نیاز به بالانس زمینی نداشته بلکه با تعیین تنظیمات خاص تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT عمل نموده

 اگر فلزیاب دارای تفکیکی با عدد وی دی ای VDI از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی فرکانسی یا رادار زمینی دستی باشد و طراحی شده طبق اصول رادار باشد مطمئناً دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد که حساسیت تفکیک طلا را از دیگر منابع یا ذرات مزاحم افزایش می دهد